Store

    DVD Dance Deal: "Dance Sean-Nós" and "Dance Sean-Nós for Beginners" were €25, now just €18.95 each!!

Put your stamp on the new decade!!


DVD prices for 2011 - reduced from €25 to an incredible €18.95.
DVD Dance Deal : Buy the two DVD's for just €35 reduced from €45

Jump start the year of the legs with these moving offers!!

'Dance Sean-Nós for beginners' DVD


'Dance Sean-Nós for beginners' presents the opportunity to learn Ronan's ALPHABET OF STEPS which are his basic tools of Sean-Nó dance. The ALPHABET OF STEPS is a step-by-step progression of the dance skills and techniques needed to become a sean-nós dancer. With each iteration of the ALPHABET OF STEPS you build new techniques while continually practicing and developing what you've learnt. The dvd is presented through individual and group workshops.
Tugann 'Damhsa bunúsach ar an Sean-Nós' an deis chun 'ALPHABET OF STEPS' Rónáin a fhoghlaim. Is iad sin bun uirlisí an damhsa sean-nós. Se atá i gceist an 'ALPHABET OF STEPS' ná feabhsú céim ar chéim ar na scileanna agus modhanna damhsa atá de dhith do damhsóir ar an sean-nós. Le chuile céim ar na 'ALPHABET OF STEPS' forbraíonn tú slite nua le linn a bheith ag cleachtadh is ag cur leis an méid atá foglamtha agat. Cuirtear an dvd i lathair tri cheard-lainn aonoracha agus i ngrupaí.


'Dance Sean-Nos' DVDIs ar an fhoghlaimeoir atá an DVD seo dírithe. Tosaíonn sé le malartú céimeanna idir Ronan agus Maldon, iad ag damhsa céimeanna éagsúla, duine ar dhuine, an fhad is a sheinneann Johnny O'Halloran ríleanna ar an mhileoidean. Ansin tógtar na céimeanna ceann ar cheann, bristear síos iad, cleachtaítear go mall leis an gceol iad agus ansin damhsaítear ar an ngnáthluas iad. Críochnaíonn an DVD le seisiún beo ceoil agus damhsa i dteach tábhairne an Crane i nGaillimh.

A sean-nós dance tutorial on DVD. On this DVD sean-nós steps are presented for you to learn. Firstly, in the form of a dance trade with Maldon and Ronan alternating steps as Johnny O' Halloran plays reels on the melodeon. Each step is then danced a number of times individually, followed by a breakdown of the step, a slow practice to music and finally the steps are again danced at normal speed. The DVD finishes with a live session of music and dancing in the Crane Bar, Galway.

This is a multi-region DVD.

SPECIAL OFFER!!!


Purchase the two DVD's together for a special offer of just 35 euro!